Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

ZARYBIENIA.

Akwen Babiczok I i Babiczok II  jest systematycznie  zarybiany od 2010roku.

Do dnia  01.12.2013. zarybiliśmy nasze wody w ilościach:             

BABICZOK I BABICZOK II
Karp - 2688 kg. Karp - 2109 kg.
Amur - 322 kg. Pstrąg - 320 kg.
Szczupak - 124 kg. węgorz mały - 5 kg.
Pstrąg - 315 kg. Sandacz duży - 53 kg.
  Sandacz mały - 8000 sztuk.

W roku 2013 Zarybiono           

 Babiczok I                                      Babiczok II

1. Amur 70 kg,                                1. Karp 450 kg.

2. Karp 841 kg                                2. Pstrąg 100 kg.

3. Pstrąg 115 kg                           

4. Szczupak 30 kg

 Razem: 1606 kg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROKU 2014 NASZE AKWENY ZOSTAŁY ZARYBIONE W ILOŚCI 1714 KG.

 BABICZOK I                   BABICZOK II                                   MAŁY BABICZOK

Karp - 800 Kg.           Karp- 452 Kg.                      Karp - 150 Kg.

Pstrąg - 100 Kg.         Pstrąg - 150 Kg.                   ------------

Szczupak - 20 Kg.       Szczupak - 40 Kg.                 ------------

Dodatkowo na akwen Babiczok II zostały wpuszczone 4 sztuki Jesiotra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROKU 2015 NASZE ŁOWISKA ZOSTAŁY ZARYBIONE W ILOŚCI 2051 KG.

 BABICZOK I                  BABICZOK II                              MAŁY BABICZOK

 Karp - 1157 Kg.       Karp - 248 Kg.                Karp - 240 Kg.

Pstrąg - 100 kg.       Pstrąg - 273 kg.              ------------      

Amur - 70 kg.         Amur - 50 kg.                 ------------

Szczupak - 37 kg.     -----------                  ------------

------------         Sandacz - 30 kg.             ------------

Dodatkowo na łowisko Babiczok II został wpuszczony Jesiotr w ilości 5 szt.

(łączna ilość tego gatunku na tym akwenie 9 szt.)

Dodatkowo również zarybiono karpiem kroczkiem (53 kg.) akwen znajdujący się przed Małym Babiczokiem,

poza tym będzie tam również wpuszczona płoć i karaś dla celów pozyskania żywca

do wędkowania na drapieżnika na naszych akwenach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku 2016 nasze łowiska zostały zarybione w ogólnej ilości  2030 kg.

 

    Babiczok I                      Babiczok II                        Mały Babiczok

 

 Karp - 1010 kg.       Karp - 227 kg.          Karp - 250 kg.

 Pstrąg - 63 kg.        Pstrąg - 290 kg.        Amur - 50 kg.

 Szczupak - 80 kg.     Sandacz - 20 kg.

                           Lin - 40 kg.                     

 

Razem: 2030 kg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode