Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

Eliminacje do mistrzostw Polski.

2019-05-14 07:38

Przypomina się że każdy lub dowódcz drużyny jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach max. tydzień przed zawodami tel. do potwierdzenia.889 565 455. Proszę również zapoznać się z regulaminem zawodów, ewentualne pytania lub propozycje zmiany będą omawiane na wstępie organizacyjnej zawodów:                           

                Zawody Karpiowe rzutowe „Babiczok"22-26.05. 2019

                                          LOSOWANIE STANOWISK

kolejność wpłaty to kolejność w losowaniu na zawodach rzutowych. Każdy z uczestników Cypryniady przed losowaniem stanowiska musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.

22.05.2019 - środa 08:00-09:00 - otwarcie biura zawodów, rejestracji zawodników i asystentów

09:00-10:00 - otwarcie zawodów, losowanie stanowiska

10:00-12:00 - zajmowanie stanowisk, przygotowanie łowiska sondowanie

12:00 ŚRODA - 10:00 niedziela czas trwania zawodów

26.05.2019 - niedziela 10:00

- koniec zawodów 10:00-12:00

- opuszczenie stanowisk, podsumowanie wyników 12:00

- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów Pomiędzy 15:00-17.00

w czwartek , piątek i sobotę będą wydawane obiado-kolacje.

Regulamin Zawodów Karpiowych 2019 Potwierdzam uczestnictwo w rzutowych zawodach karpiowych na łowisku „Babiczok" 22-26.05. 2019 roku.

Spotykamy się w dniu 22.05. nad zbiornikiem Babiczok . Biuro zawodów znajduje się pod wiatą przy wiezdzie na zbiornik, gdzie należy się obowiązkowo zgłosić przed rozpoczęciem zawodów w dniu 22 maja w godzinach 08:00 - 09:00

                                                                                                      REGULAMIN

- 1 Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach i zgodnie z zasadą "Catch and relase", czyli złów i wypuść. 

- 2 W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

- 3 Zawody odbywają się na żywej rybie . Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie, jesiotry i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 największych złowionych ryb przez poszczególne drużyny. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół. - 4 Organizator wymaga od uczestników posiadania koryta do odhaczania , dużego podbieraka karpiowego oraz płynu do odkażania.

- 5 Nie dozwolone jest wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających. całodobowo.

- 6 Każdy uczestnik (drużyna) wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku oraz danych osobowych ( imię i nazwisko).

- 7 Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowanie metody spławikowej i drgającej szczytówki. - 8 Rybami zaliczającymi do klasyfikacji punktowej są karpie,jesiotry i amury o masie powyżej 3 kg.

- 9 Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu.

- 10 Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

- 11 Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych.

- 12 Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody.

- 13 Ze złowionymi rybami należ obchodzić się delikatnie i ostrożnie.

- 14 Z uwagi na to, że zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadami fair play prosi się wszystkich zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyn sąsiednich. Zgodnie z zasadami fair play drużyna sąsiednia powinna ( choć nie musi ) wyjąć wędki z wody w celu umożliwienia wyholowania ryby.

- 15 Ryby należy holować, jeżeli to możliwe, w obrębie własnego stanowiska.

- 16 Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska a nie dalej niż 5 metrów w jedną i drugą stronę od wbitego palika z numerkiem..

- 17 Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedna drużynę).

- 18 Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników.

- 19 W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

- 20 Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach, a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na łowisku od godziny 9:00 do 22:00.

- 21 Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodników samochodami. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizator, oraz sędziowie.

- 22 Jeżeli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

- 23 Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie poinformować organizatorów.

- 24 W przypadku nieporozumienia miedzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

- 25 Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska. Jeżeli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

- 26 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę.

- 27 Wymaga się od zawodników rozbijania namiotów bez podłogowych.

- 28 Za każde zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów drużyna może otrzymać kary upomnienia tj: 1-upomnienie - 2kg, 2-upomnienie – 4kg, 3-upomnienie równa się z dyskwalifikacją zespołu.

- 29 W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zakazać wywożenia zestawów lub nawet przerwać zawody. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

- 30 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani..

- 31 Drużyna znajdująca się na liście startowej potwierdza zapoznanie i akceptuje regulamin zawodów.

ASYSTENT DRUŻYNY Każda drużyn może (ale nie musi) zabrać ze sobą asystenta do pomocy podczas zawodów. Asystent zobowiązany jest do zarejestrowania się w biurze zawodów tak jak zawodnicy. Asystent podczas zawodów może pomagać drużynie przy: - przygotowaniu stanowiska, - pilnowania całego stanowiska, gdy z jakiś przyczyn obaj zawodnicy opuszczają je l - zgłaszania ryb do sędziego, - dostarczaniu i przygotowaniu posiłków. - przygotowaniu zestawów, - przygotowaniu zanęt. - zacinać , holować i podbierać ryby.

ZAKAZUJE SIĘ WYPŁYWANIA PONTONEM PO SPOŻYCIU ALKOCHOLU !!!!!

 

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode