Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NASZEGO ŁOWISKA!

2016-12-01 15:26

Zarząd Stowarzyszenia "Babiczok" informuje, że  podejmowanie jakikolwiek samowolnych ingerencji ze strony korzystających z naszych wód wędkarzy  w stosunku do innych osób korzystających z dzierżawionego terenu  jest zabronione. W wypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w/w osoby naruszają  regulamin  połowów wędkarskich na wodzie " Babiczok I" i "Babiczok II" Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego "Babiczok" prosimy o bezpośredni  kontakt telefoniczny z Prezesem Stowarzyszenia. Jednocześnie przypominamy, że do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach różnych dotyczących użytkowania dzierżawionego terenu wyznaczony jest jedynie Zarząd Stowarzyszenia!

Ostatnio na naszych wodach zaobserwowano zdarzenie, że wędkarz korzystający z naszego terenu wnosił słowne zastrzeżenia, wręcz zabraniał wykonywania prac firmie najętej przez Gminę obejmujących dzierżawiony teren, co skutkowało zejściem firmy z roboty!  W przyszłości proszę się zastosować do naszego zalecenia. 

                         Zarząd Stowarzyszenia.


© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode