Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok” zarejestrowano  w listopadzie.  Posiada nr KRS 0000332797. Faktycznie działalność rozpoczęto w marcu 2010 roku podpisując z gminą umowę dzierżawy. Stowarzyszenie dzierżawi od gminy tereny poeksploatacyjne w miejscowości Babice. Łączny teren dzierżawiony od gminy to 27 ha Znajdują się tam dwa duże  zbiorniki wodne o powierzchni 16 ha.
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu ( w tym sportu wędkarskiego) , użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody , kształtowanie etyki wędkarskiej, wspieranie i organizowanie dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności zróżnicowanych form oparcia społecznego.
Zarząd stowarzyszenia reprezentują:
Adam Sobeczko                  - Prezes
Bogusław Granieczny     -Wiceprezes
Andrzej Chroboczek         -Sekretarz
Krzysztof Nawrocki         - Skarbnik
Wojciech Czopowik          - Członek                                                                                                                                         Adamczyk Adam               - Członek
Adam Świerczek                - Członek.
Członkowie stowarzyszenia w pierwszej kolejności postawili na uatrakcyjnienie wód pożwirowych poprzez dbanie o ich czystość, jak i również odpowiednie zarybienie. W roku 2011 rozpoczęto inwestowanie na dzierżawionym terenie, budując wiaty, stanowiska dla osób niepełnosprawnych.  Stowarzyszenie startuje w konkursach, w roku 2011 w konkursie organizowanym przez Gminę Nędza oraz w ramach  programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”. Pozyskujemy sponsorów, umożliwiając tym samych korzystanie z wód  również osobom niepełnosprawnym. Jesteśmy jednym z nielicznych stowarzyszeń w Polsce, które prowadzi działanie  ukierunkowane na  niepełnosprawnych wędkarzy. W Polsce niestety nie obowiązują jeszcze przepisy dotyczące infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych wędkarzy. Wzorce zaciągnęliśmy z Francji.
Stowarzyszenie prowadziło szkółkę wędkarską dla młodzieży  stosując wzorce innych krajów, gdzie do zdania egzaminu uprawniającego do połowu ryb kandydat  musi przejść odpowiedni kurs.
Stowarzyszenie liczy obecnie 26 członków w tym tez osoby niepełnosprawne.  Jednocześnie umożliwiamy wędkowanie osobom  nie będących  członkami stowarzyszenia.

Organizujemy wędkarskie zawody sportowe o randze ogólnopolskiej.

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode