Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

11.02.2017. 20:30.

W sobotę tj. 14.02.2017r. na łowiskach Babiczok I i II odbędą się prace związane z porządkami i poprawą komfortu wędkowania polegające na wycinaniu wokół lini brzegowych trzciny. Wzywa się wszystkich członków naszego Stowarzyszenia o czynny udział w tych pracach. Miło widziany sprzęt potrzebny do wycinki typu kosa itp. Zbiórka pod dużą wiatą o godz. 10.00.

 

2014-09-02 21:55

W sobotę tj. 06.09.2014 zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego łowiska do prac  na rzecz stowarzyszenia. Będziemy montować barierki ochronne na wodzie Babiczok II oraz wykonywać przeręblę w sitowiu na wodzie  Mały Babiczok. Zbiórka odbędzie się pod dużą wiatą o godz.9.00.

 

2014-08-02 13:55

Tak jak co roku nasi członkowie oraz sympatycy naszego stowarzyszenia pracowali nad upiększeniem oraz zwiększeniem funkcjonalności naszych wód. Wykonywano prace nad wodą Babiczok I i Babiczok II.

Nad wodą Babiczok I wykonano koleje stanowisko do wędkowania, Ostatnio wykonano na tej wodzie 2 stanowiska , które będą dostosowane dla niepełnosprawnych wędkarzy. Trak więc oprócz wody Babiczok II , również mniejszy akwen wodny będzie częściowo dostoswany dla osób niepełnosprawnych.

Nad wodą  Babiczok II wykonano  kolejne ławki  dla każdego, który chce mile spędzić czas nad naszą wodą . Ławki te umieszczone są wzdłuż północnego brzegu tej wody.

Osobnym problem do rozwiązania stanowił problem osuwającej się skarpy, na szlaku drogi dojazdowej do wody Babiczok II.  Każda większa ulewa  powodowała duże wyrwy w drodze z powodu dużej ilości wody spływającej tą właśnie skarpą.  Podjęliśmy właśnie w sobotę próbę  wykonania spustów tej wody wzorując się na góralach, którzy w górskich terenach w poprzek drogi wykonują z drągów  koryta do spuszczania wody. Prace wykonano, zobaczymy jakie  przyniesie efekty J.

W efekcie naszych prac  wykonano już 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych, 10 ławek, przygotowano łowisko Mały Babiczok , dokonano oblaszenia kalenicy na naszych wiatach, roboty porządkowe, koszenia traw, plantowania skarp itp.  Wartość tych robót wykonanych w tym roku  można określić na ponad 10000 zł .

 

2014-04-01 18:06

W ostatni weekend marca odbył się drugi etap wiosennego sprzątania naszych łowisk. W trakcie trwania została odmalowana wiata na łowisku Babiczok I i zabudowa masztu przy  dużej wiacie.Wcześniejsze prace polegały na usuwaniu powstałych dziur na drogach dojazdowych, oczyszczaniu naszych akwenów wodnych i przylegających terenów oraz transporcie pod dużą wiatę ławo-stołów. 

 Prac można byłoby wykonać wiele więcej, ale niestety z żalem muszę stwierdzić, że z roku na rok zaangażowanie naszych członków stowarzyszenia jest coraz mniejsze, a ich miejsce musimy zapełniać wędkarzami z zewnątrz będącymi w danym momencie nad wodą.

W trakcie prac  na  łowisku trwał pierwszy etap modernizacji i tworzenia naszego nowego łowiska  usytułowanego w okolicach dużej wiaty. Będzie to woda wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia na którą będą wydane dodatkowe rejestry,a na walnym zebraniu które odbędzie się w najbliższą sobotę będzie ustalany regulamin łowiska wraz z ustaleniem limitu na tej wodzie. Nowa woda naszego łowiska będzie nosić nazwę "Mały Babiczok"

plus.google.com/photos/104646081543417613518/albums/5997391662629465713

 

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode