Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

                                REGULAMIN ŁOWISK "BABICZOK"   

                               Obowiązujący od 01.01.2021r.           

 

 1.Przy połowach wędkarskich na wodach stowarzyszenia obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego za wyjątkiem ustaleń zawartych w pozostałych punktach regulaminu połowów.

2. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej oraz aktualnego zezwolenia na połów ryb na wodach stowarzyszenia.

3. Na wodach „Babiczok I” i „Babiczok II” obowiązują okresy ochronne określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

4. Na wodzie Mały Babiczok dozwolone wędkowanie jedynie dla członków stowarzyszenia

5. W ciągu jednego dnia wędkarskiego na wodach stowarzyszenia dopuszczalny jest odłów 3 szt. ryb łącznie n/w gatunków:

◦ 1 szt. karpia - (wymiar ochronny do 35 i powyżej 60 cm) o wadze nie przekraczającej 4 kg na wodzie „Babiczok I”

◦ 1 szt. amura - (wymiar ochronny powyżej 60 cm) ◦ 1 szt. sandacza - (wymiar ochronny do 55 i powyżej 80 cm)

◦ 1 szt. szczupaka - (wymiar ochronny do 55 i powyżej 80 cm)

◦ 1 szt. węgorza - (wymiar ochronny do 55 cm)

◦ 1 szt. lina - (wymiar ochronny do 30 cm)

◦ 2 szt. pstrąga (wymiar ochronny powyżej 50 cm)

6. Na wodzie” Babiczok II” wprowadza się całkowity zakaz zabierania karpia i amura, jesiotra, brzany, bolenia, oraz ich przechowywania w siatkach i workach karpiowych

7. Wprowadza się roczny limity ilościowe dla następujących gatunków ryb:

◦ karp 20 sztuk ◦ pstrąg 15 sztuk- limit

◦ szczupak 10 sztuk

sandacz 10 sztuk

◦ węgorz 10 sztuk

◦ amur 10 sztuk

8. W ciągu jednego tygodnia kalendarzowego na wodach stowarzyszenia dopuszczalny jest odłów ilościowy ryb n/w gatunków:

• Pstrąg 4 sztuki

• Szczupak 1 sztuka

• Sandacz 1 sztuka

9. Złowione w/w ryby wpisuje się bezpośrednio do rejestru połowu ryb.

10. Łowienie na żywca! dozwolone jest tylko na 1 wędkę I  na pojedyncze haki ! ( kotwica dopuszczalna w tylko przy spinningu )

 11. Zakazuje się stosowania surowych ziaren do nęcenia oraz łowienia.

12. Przy połowie karpia obowiązuje stosowanie korytek lub profesjonalnych mat karpiowych i płynów do dezynfekcji ryb na wodzie „Babiczok II” i Babiczok I

13. Na wodach stowarzyszenia obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

14. Na wodach stowarzyszenia obowiązuje strefa ciszy w obrębie 10 metrów od lustra wody.

15. W obszarze wód stowarzyszenia obowiązują przepisy administracyjne ustalone przez Gminę Nędza- właściciela nieruchomości .

16. Na wodach „Babiczok I” i „Babiczok II wprowadza się całkowity zakaz brodzenia w wodzie.

17. Na wodach „Babiczok I” wprowadza się całkowity zakaz wypływania środkami pływającymi (nie dotyczy modeli pływających)

18. Na wodzie „Babiczok II” „Babiczok I” w wyznaczonych miejscach obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo połowu dla osób niepełnosprawnych

19. Na wodzie „Babiczok II” wyłącza się z wędkowania obszar brzegu oznaczony na wodzie „Tarlisko”

20. Parkowanie samochodów w obrębie wody „Babiczok I ”i „ Babiczok II” dozwolone jest minimum 10 m od lustra wody tylko dla wędkarzy posiadających zezwolenie.

21. Przyczepy campingowe mogą być stawiane na wodzie Babiczok II przez cały rok.  Natomiast w okresie od 01.05. do 30.09. do biwakowania przyczepą kempingową wyłączony jest brzeg i stanowiska w części południowo zachodniej (stanowiska wędkarskie 10; 11; 12. domki)

22. Na wodzie „Babiczok I” zezwala się ustawianie przyczep campingowych całorocznie jedynie w 3 wyznaczonych przez zarząd miejscach . Każde miejsce przypisane jest jednej przyczepie.

23. Wprowadza się całkowity zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów oraz rozpalania ognisk.

24. Obowiązkiem wędkującego jest zachowanie bezwzględnej czystości na stanowisku przed i po wędkowaniu.

25. Wprowadza się opłaty za wędkowanie na wodach stowarzyszenia: ◦ na 1 dzień (24 godziny)wędkowania; ◦ na 3 dni wędkowania; ◦ na rok wędkowania (za rok rozumie się okres od 01.01. do 31.12. danego roku).

26. Dokonana opłata za wędkowanie na wodach stowarzyszenia nie podlega zwrotowi.

27. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie na wodach stowarzyszenia jest limitowana

28. Wniesiona opłata zezwala na wędkowanie dwiema wędkami na jednym stanowisku wędkarskim.

29. Nieprzerwany czas połowu nie może przekroczyć maksymalnie 7 dni z rzędu, po którym musi nastąpić tygodniowa przerwa w połowach.

30. Wprowadza się rejestry połowów ryb do zezwoleń I i III dniowych, rejestry te każdorazowo po zakończeniu połowów należy zwrócić Administratorowi łowiska A Sobeczko.

31. Osobom naruszającym niniejszy regulamin zostaje cofnięte zezwolenie bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów na wykup zezwolenia.

32. Korzystający z wód stowarzyszenia ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na rzecz stowarzyszenia.

33. Na terenie administrowanym przez stowarzyszenie prowadzi się całodobowy monitoring!

 

 

                                                                                                                                                                     Zarząd Stowarzyszenia Babiczok.

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode