Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

 

     REGULAMIN  połowów wędkarskich na wodzie „ Babiczok I” i „Babiczok II”  Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”

 

1. Przy połowach wędkarskich na wodach stowarzyszenia obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego za wyjątkiem ustaleń zawartych w pozostałych punktach regulaminu połowów.

2. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej oraz aktualnego zezwolenia na połów ryb na wodach stowarzyszenia.

3. Na wodzie „Babiczok I” obowiązuje okres ochronny dla szczupaka od 01.marca do 31 kwietnia, oraz całkowity zakaz zabierania jesiotra z łowiska.

4. Na wodach „Babiczok I” i „Babiczok II” obowiązują (za wyjątkiem pkt. 3 regulaminu) okresy ochronne określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

5. W ciągu jednego dnia wędkarskiego na wodach stowarzyszenia dopuszczalny jest odłów 3 szt. ryb łącznie n/w gatunków:

◦ 1 szt. karpia - (wymiar ochronny do 35 i powyżej 60 cm) o wadze nie przekraczającej 4 kg na wodzie „Babiczok I”

◦ 1 szt. amura - (wymiar ochronny powyżej 60 cm)

◦ 1 szt. sandacza - (wymiar ochronny do 55 i powyżej 100 cm)

◦ 1 szt. szczupaka - (wymiar ochronny do 55 i powyżej 100 cm)

◦ 1 szt. węgorza - (wymiar ochronny do 55 cm)

◦ 1 szt. lina - (wymiar ochronny do 30 cm)

◦ 2 szt. pstrąga (wymiar ochronny powyżej 50 cm)

6. Na wodzie” Babiczok II” wprowadza się całkowity zakaz zabierania karpia i amura, jesiotra, brzany, bolenia, oraz ich przechowywania w siatkach i workach karpiowych

7. Na wodzie Mały Babiczok dozwolone wędkowanie jedynie dla członków stowarzyszenia

8. Wprowadza się roczny limity ilościowe dla następujących gatunków ryb:

◦ karp 20 sztuk

◦ pstrąg 15 sztuk- limit

◦ szczupak 10 sztuk

◦ sandacz 10 sztuk

◦ węgorz 10 sztuk

◦ amur 10 sztuk

9. W ciągu jednego tygodnia na wodach stowarzyszenia dopuszczalny jest odłów ilościowy ryb n/w gatunków:

• Pstrąg 4 sztuki

• Szczupak 1 sztuka

• Sandacz 1 sztuka

10. Złowione w/w ryby wpisuje się bezpośrednio do rejestru połowu ryb.

11. Łowienie na żywca dozwolone jest tylko na 1 wędkę.

12. Zakazuje się stosowania surowych ziaren do nęcenia oraz łowienia.

13. Przy połowie karpia obowiązuje stosowanie mat karpiowych i płynów do dezynfekcji ryb na wodzie „Babiczok II” i Babiczok I

14. Na wodach stowarzyszenia obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

15. Na wodach stowarzyszenia obowiązuje strefa ciszy w obrębie 10 metrów od lustra wody.

16. W obszarze wód stowarzyszenia obowiązują przepisy administracyjne ustalone przez Gminę Nędza- właściciela nieruchomości .

17. Na wodach „Babiczok I” i „Babiczok II wprowadza się całkowity zakaz brodzenia w wodzie.

18. Na wodach „Babiczok I” wprowadza się całkowity zakaz wypływania środkami pływającymi (nie dotyczy modeli pływających)

19. Na wodzie „Babiczok II” „Babiczok I” w wyznaczonych miejscach obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo połowu dla osób niepełnosprawnych

20. Na wodzie „Babiczok II” wyłącza się z wędkowania obszar brzegu oznaczony na wodzie „Tarlisko”

21. Parkowanie samochodów w obrębie wody „Babiczok I ”i „ Babiczok II” dozwolone jest minimum 10 m od lustra wody tylko dla wędkarzy posiadających zezwolenie.

22. Dopuszczalne jest biwakowanie z przyczepą campingową  na łowisku Babiczok II przez okres od 1 października do 30 kwietnia,  w okresie od 1 maja do 30 września można biwakować wyłącznie przy brzegu południowym od strony Adamowic, oraz całego wschodniego brzegu łowiska "lotnisko"(11 stanowisk).-Patrz mapa stanowisk strona główna!

23. Całkowity zakazc biwakowania z przyczepą campingową obowiązuje na brzegu wody Babiczok I

24. Biwakowanie dozwolone jest wyłącznie w obrębie wody „Mały Babiczok”.

25. Wprowadza się całkowity zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów oraz rozpalania ognisk.

26. Obowiązkiem wędkującego jest zachowanie bezwzględnej czystości na stanowisku przed i po wędkowaniu.

27. Wprowadza się opłaty za wędkowanie na wodach stowarzyszenia:

◦ na 1 dzień (24 godziny)wędkowania;

◦ na 3 dni wędkowania;

◦ na rok wędkowania (za rok rozumie się okres od 01.01. do 31.12. danego roku).

28. Dokonana opłata za wędkowanie na wodach stowarzyszenia nie podlega zwrotowi.

29. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie na wodach stowarzyszenia jest limitowana

30. Wniesiona opłata zezwala na wędkowanie dwiema wędkami na jednym stanowisku wędkarskim.

31. Nieprzerwany czas połowu nie może przekroczyć maksymalnie 7 dni z rzędu, po którym musi nastąpić tygodniowa przerwa w połowach.

32. Wprowadza się rejestry połowów ryb do zezwoleń I i III dniowych, rejestry te każdorazowo po zakończeniu połowów należy zwrócić do skrzynek na rejestry (pod wiatami)

33. Osobom naruszającym niniejszy regulamin zostaje cofnięte zezwolenie bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów na wykup zezwolenia.

34. Korzystający z wód stowarzyszenia ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na rzecz stowarzyszenia.

- W przypadku przesunięcia lub utraty markera granicznego na łowisku wędkarz zobowiązany jest poinformować zarząd o zaistniałej sytuacji i ustawieniu go na swoje miejsce, jeżeli tego nie zrobi zostanie obciążony kosztem nowego markera ( 100 zł)

35. Z racji tego że nasze łowiska są monitorowane całodobowo, korzystając z naszych łowisk wyrażasz zgodę na filmowanie i robienie zdjęc (RODO) w celu wykorzystania zgromadzonego materiału.

 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.01.2017r. 

                                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego Babiczok. 

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode