Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

ZARYBIENIA. Akwen Babiczok I i Babiczok II jest systematycznie zarybiany od 2010roku. Do dnia 01.12.2013. zarybiliśmy nasze wody w ilościach:

  BABICZOK   II-Karp - 2688 kg.  I-Karp - 2109 kg.  II-Amur - 322 kg. I-Pstrąg - 320 kg. II-szczupak - 124 kg.

 II-węgorz mały - 5 kg. II-Pstrąg - 315 kg. I-Sandacz duży - 53 kg.

Sandacz mały - 8000 sztuk.

W roku 2013 Zarybiono   Babiczok  I-Amur 70 kg I- Karp 450 kg. II-Karp 841 kg  I-Pstrąg 100 kg. II-Pstrąg 115 kg

  II-Szczupak 30 kg

  Razem: 1606 kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROKU 2014 NASZE AKWENY ZOSTAŁY ZARYBIONE W ILOŚCI 1714 KG. BABICZOK I BABICZOK II MAŁY BABICZOK

I-Karp - 800 Kg. II-Karp- 452 Kg. Mały abiczok Karp - 150 Kg. I-Pstrąg - 100 Kg.II- Pstrąg - 150 Kg.

I- Szczupak - 20 Kg. II-Szczupak - 40 Kg. 

Dodatkowo na akwen Babiczok II zostały wpuszczone 4 sztuki Jesiotra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROKU 2015 NASZE ŁOWISKA ZOSTAŁY ZARYBIONE W ILOŚCI 2051 KG. BABICZOK I BABICZOK II MAŁY BABICZOK

II- Karp - 1157 Kg. I-Karp - 248 Kg. Mały Babiczok- Karp - 240 Kg. I-Pstrąg - 100 kg. II-Pstrąg - 273 kg.

II- Amur - 70 kg. I-Amur - 50 kg.

II-Szczupak - 37 kg.

II-Sandacz - 30 kg.

Dodatkowo na łowisko Babiczok II został wpuszczony Jesiotr w ilości 5 szt. (łączna ilość tego gatunku na tym akwenie 9 szt.) Dodatkowo również zarybiono karpiem kroczkiem (53 kg.) akwen znajdujący się przed Małym Babiczokiem, poza tym będzie tam również wpuszczona płoć i karaś dla celów pozyskania żywca do wędkowania na drapieżnika na naszych akwenach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku 2016 nasze łowiska zostały zarybione w ogólnej ilości 2030 kg. Babiczok I Babiczok II Mały Babiczok II-Karp - 1010 kg.  I-Karp - 227 kg. Mały Babiczok- Karp - 250 kg.

I-Pstrąg - 63 kg.II-Pstrąg - 290 kg.

II-Amur - 50 kg.

I-Szczupak - 80 kg. I-

Sandacz - 20 kg.

II-Lin - 40 kg.

Razem: 2030 kg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARYBIENIE ŁOWISK BABICZOK W ROKU 2017. OGÓLNY STAN ZARYBIENIA NASZYCH AKWENÓW TO 2543 KG.

 Łowisko Babiczok I  zostało zarybione:

- karp 1040 kg.

- pstrąg 161 kg.

- amur 40 kg.

- szczupak 50 kg.

Łowisko Babiczok II zostało zarybione:

- karp 344 kg

- szczupak 159 kg.

- amur 20 kg.

- jesiotr 69 kg.

- pstrąg 150 kg.

- lin 60 kg.

NA ŁOWISKO MAŁY BABICZOK TRAFIŁO:

- KARP 360 kg.

- amur 90 kg.

- lin 10 kg.

- szczupak 10 kg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROKU 2018. ŁOWISKA BABICZOK ZOSTAŁY ŁĄCZNIE ZARYBIONE RYBĄ O WADZE 2335 KG.

I tak na łowisko Babiczok 1 wpuszczono:

Karp-1400 kg.

Pstrąg-130 kg.

Szczupak-80 kg.

Sandacz-30 kg.

Jesiotr-25 kg.(10 szt.)

Na łowisko Babiczok 2 wpuszczono;

Pstrąg-120 kg.

Szczupak-50 kg.

Sandacz-100 kg.

Na łowisko Mały Babiczok wpuszczono:

Karp-300 kg.

Pstrąg-100 kg.

Szczupak- 20 kg.

Sandacz-5 kg.

SUMA CAŁEGO ZARYBIENIA W 2018 ROKU WYNIOSŁA 2335 KG.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA TO 3052 KG.

W ROKU 2019 ŁOWISKA BABICZOK ZOSTAŁY ZARYBIONE NASTĘPUJĄCYMI GATUNKAMI:

ŁOWISKO BABICZOK I WPUSZCZONO:

Karp - 1600 kg.

Pstrąg - 100 kg.

Węgorz - 21 kg.

Szczupak - 60 kg.

ŁOWISKO BABICZOK II  WPUSZCZONO:

Karp - 421 kg.

Pstrąg - 130 kg.

Węgorz - 70 kg.

Szczupak - 40 kg.

Sandacz - 50 kg.

MAŁY BABICZOK ZARYBIONO :

Karp - 400 kg.

Pstrąg - 20 kg.

Amur - 50 kg.

Lin i karaś - 90 kg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode